top of page

Lekkert tak eller kanskje tak som lekker?

 

Den som har opplevd et tak som lekker vet hva det innebærer, store kostnader er som regel konsekvensen av dårlige tak som ikke holder tett.

Vi lever i et værutsatt land derfor må vi ta et tak i takets tilstand, vi kan ta en befaring og gi deg en tilstandsrapport.

Selv om utgangspunktet synes håpløst

-kan sluttresultatet fremstå i ny drakt.

 

Et tak som holder tett år etter år og

som ser vakkert ut, er en oppgave

som betinger flinke fagfolk

                        - det har vi!

bottom of page